Про журнал

Рецензований науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» публікує наукові студії з питань комплексного вивчення проблем сучасної художньої культури на підставі широкого спектру культурологічної і мистецтвознавчої думки та сучасної мистецької практики: образотворчого, музичного, театрального і кіномистецтва, культурології.

Індексація

Поточний номер

№ 20(1) (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-06-28
Переглянути всі випуски

HK

Метою редакційної колегії наукового журналу «Художня культура. Актуальні поблеми/Artistic Culture. Topical Issues» є підтримка досліджень з культурології, філософії культури, мистецтвознавства. Серед дослідницьких орієнтирів: осмислення фундаментальних проблем культурології і мистецтвознавства, теоретико-синтетичне узагальнення суспільно важливого наукового гуманітарного знання.
До друку приймаються статті за напрямами:

  • Теорія та історія культури (26.00.01)
  • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (023)
  • Музичне мистецтво (025)
  • Сценічне мистецтво (026)
  • Музеєзнавство, пам’яткознавство (027)
  • Культурологія (034)

Видання призначене для науковців (культурологів, філософів, істориків, мистецтвознавців тощо), митців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів, працівників культури та для всіх зацікавлених проблемами гуманітарних наук.
Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право редакції наукового журналу «Художня культура. Актуальні проблеми» публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).
Політика відкритого доступу: Редакційна колегія наукового журналу «Художня культура. Актуальні проблеми» дотримується політики відкритого доступу open access до змісту статей на умовах, згідно з якими доступні громадськості дослідження сприяють більш глобальному обміну знаннями. Повнотекстовий доступ до статей наукового журналу «Художня культура. Актуальні проблеми» представлений на офіційних веб-сайтах в розділі Archives section 1 (випуски після 2016 року) Архів 2 (випуски до 2016року).
Редакційна колегія журналу вжила заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.
Публікації в журналі відображають погляди авторів, які можуть не збігатися з поглядами редакційної колегії; відповідальність за достовірність інформації несуть автори.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020, науковий журнал «Художня культура. Актуальні проблеми» внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”), у яких можуть бути опубліковані результати дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук і доктора філософії.