(1)
Барабащук, П. Внесок Едварда А. Лефебра у розвиток саксофонного ансамблевого виконавства ХІХ століття (на прикладі твору К. Флоріо «Allegro De Concert» для квартету саксофонів). hk 2023, 116-120.